neljapäev, 27. oktoober 2016

Haridustehnoloogiliste pädevuste hindamineSain aru et pean:
  •  kohandama ja isikupärastama õppetegevusi, kasutades digitaalseid vahendeid, et arvestada erinevate õpistiilide, -strateegiate ja võimetega;
  •  soovitama, kujundama ja õpetama digitaalse informatsiooni ja tehnoloogia ohutut, seaduslikku ja eetilist kasutamist, sh autoriõiguste ja intellektuaalse omandi põhimõtete järgimist ning asjakohast allikatele viitamist;
  • demonstreerima eestvedamisvõimet, näidates tehnoloogia kõikjale ulatuvust, osaledes mitmepoolses otsustusprotsessis ja kogukonna kujundamises ning arendades teiste eestvedamis- ja tehnoloogiaoskusi

Mina pean enda jaoks kõige huvitavamaks koolitusmooduliteks, mida tulevikus läbida
  •  õppimine digiajastul 
  • õppeprotsess digiajastul 
  • õpetaja professionaalne areng digiajastul


Terje tutvustus.

Täna alustasin oma digitaalse arengumapi koostamist, sest alustasin HITSA koolitusega "Tuleviku õpetaja"